projekty_ZP

Projekty badawcze realizowane w ramach Projects realized by KT funded by H2020

Security In trusted SCADA and smart-grids
2015 - 2017
Projekt SCISSOR proponuje nową strukturę monitorowania bezpieczeństwa systemów SCADA (ang. Supervisory Control and Data Acquisition) składającą się z czterech warstw: