projekty_ZP

Projekty badawcze realizowane w ramach Projects realized by KT funded by NCBIR

Opracowanie i budowa zintegrowanego systemu wspomagania opieki przewlekłej SWOP opartego na sieciach łączności ruchomej
2010 - 2013
Celem projektu jest opracowanie prototypu Systemu Wspomagania Opieki Przewlekłej - SWOP, którego głównym zadaniem jest telemonitoring pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe. Funkcjonalności systemu SWOP odpowiada nowoczesnemu modelowi opieki opierającemu się na elastycznym dostępie do usług medycznych oraz różnicowaniu intensywności interakcji z instytucjami medycznymi w zależności od nasilenia dolegliwości i potrzeb pacjenta.
Prototyp terminala radiokomunikacyjnego o zwiększonej odporności na zakłócenia i podsłuchy, przeznaczony dla administracji publicznej
2010-2012
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie prototypu innowacyjnego terminala telekomunikacyjnego wraz z dedykowanym systemem zarządzania, przeznaczonego do realizacji usług transmisji głosu i danych w oparciu o dostępne komercyjne sieci bezprzewodowe oraz stacjonarne. Ogólna koncepcja budowy i funkcje prototypu terminala oraz systemu zarządzania uwzględniają ich zastosowanie do wsparcia efektywnej pracy lokalnych jednostek administracji publicznej przy załatwianiu spraw, wymagających dostępu do danych o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa.  

Pages