projekty_ZP

Projekty badawcze realizowane przez KT:
Projects realized by KT:

Celem projektu jest zbadanie możliwości zapewniania sprawiedliwego dostępu do łącza w sieciach zorientowanych na przepływy.
Projekt będzie podzielony na dwa etapy.

Celem projektu ASTYANAX jest kontynuacja badań rozpoczętych w ramach projektu HECTOR (finansowanego również ze środków EDA). Badania skoncentrowane są na zagadnieniach monitorowania stanu technicznego konstrukcji SHM (Structural Health Monitoring) dla kadłuba helikoptera poprzez zastosowanie złożonego systemu kontrolno-pomiarowego w celu detekcji, lokalizacji i oceny powstających uszkodzeń. Planowane jest rozszerzenie opracowanej metodologii oraz przeprowadzenie jej weryfikacji podczas testów na rzeczywistym, wycofanym z użytku i pozyskanym do badań śmigłowcu Mi-8/17.

Projekt STAR (Komutacja i transmisja danych w sieciach z minimalizacją użycia energii) rozpoczął prace poczynając od 1 stycznia 2013 roku. Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju a koordynowany w ramach Programu CHIST-ERA ERA-Net. Katedra Telekomunikacji AGH realizuje projekt wspólnie z Uniwersytetami Leeds, Cambridge i Lyon. Projekt podejmuje problem optymalizacji architektur węzłów i systemów transmisyjnych w celu minimalizacji zużycia energii elektrycznej przez urządzenia sieci.

The E-NEXT Network of Excellence targets a key area of Information Society Technologies, namely computer networking. Framework Programme 6 aims to develop the technological basis and the people-skills necessary to deliver the promise of the information revolution - new audio-visual services and products, electronic delivery of business, health, education, entertainment, government, science and so on - and this will fundamentally impact every aspect of life and work.

BRONCHOVID: Integrated system supporting bronchoscopy laboratory integrating: the archiving, management and semantic ordering the procedures recordings, automatic image-based diagnostic data detection and retrieval, and interactive visualisation using computed tomography data

(PL) GAMA - the gateway to archives of media art - provides an online access to a variety of European media art archives representing a large spectrum of media art. The quality of GAMA thrives on the very specialized focus of the archives and content providers - ranging from historical material of the 1920s to the present, and from nationally and geographically orientated archives to collections focusing on thematic perspectives.

The CONTENT Network of Excellence targets Content Delivery Networks for Home Users, as an integral part of Networked Audio-Visual Systems and Home Platforms. CONTENT aims to build the European Research Area in this important communication topic by integrating a group of experts with the purpose of taking forward the state of the art and increasing European leadership in Content Networks.

Zamierzeniem projektu DESYME było pokrycie istniejącej luki pomiędzy potencjałem usług w sieciach komórkowych i potrzeb użytkowników poprzez umożliwienie użytkownikom sieci komórkowych projektowanie, w prosty sposób, mobilnych usług dostosowanych do ich wymagań .
Koncepcja DESYME oparta była na stworzeniu otwartego środowiska pracy, które umożliwiło łatwe projektowanie, rozwój, walidację i uruchamianie usług/aplikacji w sieciach komórkowych. Cel ten został osiągnięty za pomocą:

Celem projektu MEDUSA (Multi Sensor Data Fusion Grid for Urban Situational Awareness) jest opracowanie wydajnej i odpornej na ataki platformy do tworzenia spójnego obrazu pola walki na podstawie danych pochodzących z wielu różnych czujników. Adresatem projektu są taktyczne centra dowodzenia sił zbrojnych, działające na obszarach miejskich. System zbudowany w projekcie MEDUSA dzięki zintegrowanym regułom wnioskowania pozwoli na wyłowienie najistotniejszych informacji z natłoku, nakładających się wzajemnie danych pochodzących z czujników różnego typu.

Celem projektu jest przygotowanie i zgłoszenie wniosku patentowego w Polsce oraz innych krajach, w tym m.in. w USA, Chinach czy w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zgłoszenie patentowe dotyczy nowatorskiej metody sterowania ruchem w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych.
Raporty:
1. Simulation analysis of Flow-Aware Multi-Topology Adaptive Routing: www.kt.agh.edu.pl/~jdomzal/sim_analysis_POIG.pdf

Pages