Teleinformatyka studia magisterskie

Kierunek Teleinformatyka, poziom magisterski

Katedra Telekomunikacji, po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uruchomiła w roku akademickim 2012/13 kierunek studiów Teleinformatyka na poziomie inżynierskim. Studia trwają 7 semestrów i kończą się przedstawieniem pracy dyplomowej inżynierskiej.

Studia I stopnia na kierunku Teleinformatyka przygotowują absolwentów do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich przedsiębiorstwach i gałęziach przemysłu, stosujących w codziennej praktyce biznesowej rozmaite rozwiązania i systemy teleinformatyczne, a także w przedsiębiorstwach wytwarzających, wdrażających oraz utrzymujących systemy teleinformatyczne.

Inicjatywa Katedry spotkała się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorstw z branży teleinformatycznej oraz absolwentów szkół średnich.

Katedra Telekomunikacji zamierza uruchomić w roku akademickim 2014/15 kierunek studiów Teleinformatyka na poziomie magisterskim (studia II stopnia). Studia będą trwać 3 semestry i kończyć się przedstawieniem pracy dyplomowej magisterskiej.

Studia magisterskie na kierunku Teleinformatyka pozwolą na pogłębienie wiedzy z zakresu sieci komputerowych, w szczególności zagadnień Internetu Przyszłości, oraz wyposażą absolwenta w miękkie kompetencje (kierowanie zespołami projektowymi, umiejętność negocjacji, komunikacji oraz analizy danych), zapewnią znajomość ekonomiki rozwiązań teleinformatycznych i angielskiego słownictwa branżowego, pozwolą analizować i modelować dane różnego rodzaju oraz nauczą holistycznego podejścia do projektowania i analizy sieci heterogenicznych.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich instytucji i przedsiębiorstw, zainteresowanych stworzeniem unikalnego programu studiów Teleinformatyka (poziom magisterski), jak najlepiej dostosowanego do potrzeb rynku pracy, o nadsyłanie uwag i propozycji do Zdzisława Papira (papir@kt.agh.edu.pl).

Więcej informacji można znaleźć tutaj: http://teleinformatyka.kt.agh.edu.pl

Polish