kdvpomorski

kdvpomorski's picture
dr inż.
Krzysztof
Pomorski
Doctor of Philosophy
wykładowca
pokój: 
D5/107
telefon: 
728384555
email: 
kdvpomorski@gmail.com
www: 
researchgate.net/profile/Krzysztof_Pomorski
Informacje dodatkowe: 

 
 
Działalność dydaktyczna
 
 
I. Koło naukowe 
 
 
Spotkania koła naukowego QUBIT [QUANTUM COMPUTING CLUB] odbywają się we wtorki od 20 00 do 22 00 w sali 408 Budynku Katedry Telekomunikacji AGH D-6. Zapraszam wszystkich zainteresowanych. Dodatkowe informacje są udzielane po kontakcie na e-mail kdvpomorski@gmail.com . Odbyły się następujące spotkania:
 
1. Pierwsze spotanie (dnia 24-04-2018) omawiało zagadnienie przejścia od mechaniki teoretycznej do mechaniki kwantowej. [ https://www.slideshare.net/KrzysztofPomorski2/introduction-to-quantum-te...
 
2. Drugie spotkanie koła QUBIT (dnia 22-05-2018) omawiało idę pomiaru kwantowego [ https://www.slideshare.net/KrzysztofPomorski2/introduction-to-quantum-te... ].
 
3. Trzecie spotkanie koła QUBIT (dnia 29-05-2018) przedstawiało koncepcję macierzy gęstości i stanu splątanego. 
https://www.slideshare.net/KrzysztofPomorski2/introduction-to-quantum-te...  ]
 
4. Czwarte spotkanie koła QUBIT ( dnia 06-06-2018 ) prezentowało kwantyzajcę poziomów energetycznych cząstki w pudle . [ https://www.slideshare.net/KrzysztofPomorski2/introduction-to-quantum-te...  ] .
 
5. Piate spotkanie kola QUBIT (dnia 14-06-2018 i wyjątkowo o 16:30) z wprowadzenie do efektu Josephsona i komunikacji kwantowej w nadprzewodniku [ https://ithes.science-server.com/content/images/colloquium/pdf/nori.pdf ] i [ https://physics.aps.org/featured-article-pdf/10.1103/PhysRevX.7.011035 ].
 
Oficjalna informacja o kole naukowym jest dostępna pod adresem
https://www.slideshare.net/KrzysztofPomorski2/qubit-agh-modeling-and-imp... ].
 

Doświadczenie firmy IBM [ https://www.engadget.com/2017/05/17/ibm-quantum-q-experience-qubits-most... ], D-wave [ https://techcrunch.com/2017/01/24/d-wave-ups-its-quantum-annealing-game-... ], Google czy Microsoft w implementacji komputera kwantowego pokazuje, iż technologia nadprzewodząca wydaje się być bardzo obiecująca: [ https://www.nature.com/articles/s41534-016-0004-0 ] .
 
II. Nowe wprowadzone przedmioty
 
Dodatkowo prowadzę zajęcia z Artificial Life i wprowadziłem ten przedmiot na AGH
https://syllabuskrk.agh.edu.pl/2017-2018/pl/magnesite/study_plans/stacjo...
oraz z Embodied AI w ramach Shanghai AI lectures [ http://www.shanghailectures.org/ ] co jest przedstawione tutaj
https://www.agh.edu.pl/info/article/shanghai-artificial-intelligence-lec... .
Wykłady z ucieleśnionej sztucznej inteligencji są opisane w październikowym wydaniu Biuletynu AGH na stronach 21-22.
http://www.biuletyn.agh.edu.pl/biuletynypdf/2017_Biuletyn_PDF/118_10_201... ]
 
Wybrane prezentacje studentów można znaleźć:
 
1. Simulation of Braitenberg vehicles: https://www.youtube.com/watch?v=86ohmWIze4Y&feature=youtu.be .
2.Construction of Braitenberg vehilces: https://www.youtube.com/watch?v=otwcxWSJ0ks.

 

III. Profil naukowy

 

 

Mój profil naukowy jest odzwierciedlony w:

1. https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Pomorski .

2.  https://scholar.google.com/citations?user=RE0axtwAAAAJ&hl=en .

 

 

Wybrane wygłoszone prezentacje:

 
Moje zainteresowania naukowe są odzwierciedlone w następujących prezentacjach:
 
[1]."Physical properties of field induced Josephson junctions" wygłoszona w Centrum Fizyki Teoretycznej i dostępna na kanale YouTube [ https://www.youtube.com/watch?v=uIqXqiwDsSM ]i jest dostępna [https://www.slideshare.net/KrzysztofPomorski2/properties-of-field-induce....
 
[2]: "Lecture on classical and quantum information" i jest dostępna

https://www.slideshare.net/KrzysztofPomorski2/lecture-on-classical-and-q... ].

 

[3]. " Basic ideas behind Artificial Life" i jest dostępna 

[https://www.slideshare.net/KrzysztofPomorski2/main-ideas-behind-artifici....

 

[4]. "Introduction to Full Counting Statistics" i jest dostępna:

[https://www.slideshare.net/KrzysztofPomorski2/introduction-to-full-count...

 

[5]. "Applications of Rapid Single Flux Quantum electronics" i jest dostępna

https://www.slideshare.net/KrzysztofPomorski2/applications-of-rapid-sing... ].

 

[6]. "Justification of canonical quantization of Josephson effect (and its modifications due to large

capacitance energy)" i jest związana z publikacjami: 

 

[ https://arxiv.org/abs/1502.00511 ] , [ http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1751-8113/49/12/125002/meta ] . Była zaprezentowana na 17-tej Krajowej Konferencji Nadprzewodzącej (KKN17) w 2015 roku 

[ http://www.intibs.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=181&It... ] i jest dostępna

https://www.slideshare.net/KrzysztofPomorski2/justification-of-canonical...  ].

 

[7]. „Towards modeling of classical and quantum mind in superconductor” given at the conference

ICSM 2018 [https://supermag.com.tr/icsm/2018/ ] zaprezentowana w mieście Antalya w Turcji i jest dostępna:

[ https://www.slideshare.net/KrzysztofPomorski2/towards-modeling-of-classi... ].

 
[8]. "Perspective of development of superconducting electronics and detectors in Poland" [ https://indico.ifj.edu.pl/event/187/contributions/795/attachments/615/70... ]

 

Additional information: 

 
 
I. Didactics 
 
1. Scientific Circle QUBIT [Quantum Computig Club]
 
The scientific circle QUBIT AGH [QUANTUM COMPUTING CLUB] is concentrated on development and modeling of quantum technologies that have growing importance. The meetings are held every Tuesday from 20 00 till 22 00 in Room 408 at Building D-6 of Department of Telecommunications. Everybody is invited. More information can be given after e-mail contact to: kdvpomorski@gmail.com. We are open towards new topics.
 
Schedule of QUBIT AGH [QUANTUM COMPUTING CLUB] meetings:
 
 
1st meeting of members of QUBIT AGH [QUANTUM COMPUTING CLUB] was held on 24th April 2018 with supervision of K.Pomorski. The meeting presented the approach to quantum mechanics starting from classical mechanics [ https://www.slideshare.net/KrzysztofPomorski2/introduction-to-quantum-te...
 
2nd meeting of QUBIT AGH [QUANTUM COMPUTING CLUB] was on  22nd May 2018 and presented concept of quantum measurement [ https://www.slideshare.net/KrzysztofPomorski2/introduction-to-quantum-te... ].
 
3rd meeting of QUBIT AGH [QUANTUM COMPUTING CLUB] was held on 29th May 2018 and presented the concept of density matrix and entangled state.
https://www.slideshare.net/KrzysztofPomorski2/introduction-to-quantum-te...  ]
 
4th meeting of QUBIT AGH [QUANTUM COMPUTING CLUB] was held on 4th June 2018 and presented problem of particle in box and quantization of energetic levels. [ https://www.slideshare.net/KrzysztofPomorski2/introduction-to-quantum-te...  ] .

 
5th meeting of QUANTUM COMPUTING CLUB was on 14thJune 2018 at 16:30 and presented the basic description of Josephson effect.
 
The usage of Josephson junction is the most promising approach towards implementation of qubits and quantum computer as it is being developed by IBM, D-wave, Google and Microsoft.
 
Official information about scientific circle QUBIT [QUANTUM COMPUTING CLUB] is given by: 
https://www.slideshare.net/KrzysztofPomorski2/qubit-agh-modeling-and-imp... ].
 
2. Introduced new subjects 
 
In addition I introducted and teach new subject Artificial Life at AGH  [ https://syllabuskrk.agh.edu.pl/2018-2019/en/magnesite/modules/39762 ] and Embodied AI presented as SHANGHAI AI LECTURES [ https://www.agh.edu.pl/en/events/event/article/a-theory-of-embodied-inte... ].
 
Selected presentations made by students are available here:
 
1. Simulation of Braitenberg vehicles: https://www.youtube.com/watch?v=86ohmWIze4Y&feature=youtu.be .
 
2.Construction of Braitenberg vehilces: https://www.youtube.com/watch?v=otwcxWSJ0ks.
 
I also teach on subjects related to telecommunication and optimization theory.
 
II. Scientific interests 
 
My scientific profile is given by:
 
1. https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Pomorski .
 
2.  https://scholar.google.com/citations?user=RE0axtwAAAAJ&hl=en .
 
My scientific activity is reflected in the following selected presentations: 
 
[1]."Physical properties of field induced Josephson junctions", Center of Theoretical Physics, Polish Academy of Science is given at YouTube [ https://www.youtube.com/watch?v=uIqXqiwDsSM ]  and by slides: [https://www.slideshare.net/KrzysztofPomorski2/properties-of-field-induce....
 
[2]: "Lecture on classical and quantum information", K.Pomorski

https://www.slideshare.net/KrzysztofPomorski2/lecture-on-classical-and-q... ].

 

[3]. " Basic ideas behind Artificial Life".

[https://www.slideshare.net/KrzysztofPomorski2/main-ideas-behind-artifici....

 

[4]. "Introduction to Full Counting Statistics"

[https://www.slideshare.net/KrzysztofPomorski2/introduction-to-full-count...

 

[5]. "Applications of Rapid Single Flux Quantum electronics". 

https://www.slideshare.net/KrzysztofPomorski2/applications-of-rapid-sing... ].

 

[6]. "Justification of canonical quantization of Josephson effect (and its modifications due to large

capacitance energy)" and is related to publication:

[ https://arxiv.org/abs/1502.00511 ] , [ http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1751-8113/49/12/125002/meta ] . It was also given at the conference KKN17 (Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa 17)

[ http://www.intibs.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=181&It... ], 

https://www.slideshare.net/KrzysztofPomorski2/justification-of-canonical...  ].

 

[7]. „Towards modeling of classical and quantum mind in superconductor” given at the conference

ICSM 2018 [https://supermag.com.tr/icsm/2018/ ] in Antalya in Turkey and available here:

[ https://www.slideshare.net/KrzysztofPomorski2/towards-modeling-of-classi... ].

 
[8]. "Perspective of development of superconducting electronics and detectors in Poland" [  https://indico.ifj.edu.pl/event/187/contributions/795/attachments/615/70....